Addenda, (lat., pl. af addendum, af addere), tillæg; bilag.