Ad vivum, (lat. vivum det levende), om maleri efter levende model; efter personen selv.