Ad meliorem, (lat.), til bedre omstændigheder; til bedre tider.