Ad interim, a.i., (lat. interim 'i mellemtiden, imidlertid'), indtil videre.