Ad hodiernum diem er et latinsk udtryk for til dagen i dag.