Ad hoc, (lat.), til dette formål eller for dette særlige tilfælde.