Ad hoc-værge, værge, der beskikkes til varetagelse af et særligt hverv, se værgemål.