Ad bestias, (lat.), til de vilde dyr (ved de offentlige skuespil i det gamle Rom).