Acykliske forbindelser, organiske forbindelser bestående af lige eller forgrenede carbonkæder. Se alifatiske forbindelser og cykliske forbindelser.