Acyanoblepsi, (af gr. a- + kyaneos mørkeblå + blepsis/opsis syn), violetblindhed.