Acutus, (lat., af acuere hvæsse, spidse), inden for botanik skarp; spids.