Acu tetigisti, (lat. du har truffet med en nål), truffet på en prik!.