Acquis communautaire, betegnelse for EU's samlede regelværk, dvs. alt lige fra traktater til direktiver, EF-Domstolens retspraksis, erklæringer og internationale aftaler mm. Nye medlemmer, som indtræder i EU, forpligtes til at acceptere acquis communautaire, fx EU-rettens direkte virkning og dens forrang i relation til national ret. Se også EU.