Aconto-erstatning er en del af erstatningen til forsikringstageren, som kan opgøres, og det er sikkert, at selskabet under alle omstændigheder skal udbetale dette beløb i erstatning til forsikringstageren. Forsikringsselskabet kan altså ikke tilbageholde hele erstatningen, fordi der stadig er genstande, hvor erstatningen ikke kan fastsættes. Det fremgår nærmere af Forsikringsaftalelovens § 24, stk. 1, og § 25.