Achondroplasi, (gr. mangelfuld bruskdannelse, af a- + chondro brusk + -plasi), inden for medicin en dværgvækstform med relativt stort hoved, korte ben og korte arme med korte fingre.