Acetylering, kemisk proces, hvorved en acetylgruppe, CH3CO−, indføres i en organisk forbindelse, fx på en aminogruppe (−NH2), en hydroxylgruppe (−OH) eller en thiolgruppe (−SH). Reaktionen udføres i laboratoriet ved behandling af forbindelsen med eddikesyreanhydrid eller acetylklorid, mens den industrielt i visse tilfælde udføres med keten (CH2=C=O).