Acetometer, (lat. acet- + gr. -meter), apparat til bestemmelse af styrken af eddike.