Aceteddikesyreethylester, ethylacetoacetat, org. forb., der indeholder både en oxo- og en estergruppe. Aceteddikesyreethylester reagerer med nitrogenforbindelser og danner nitrogenholdige ringforbindelser som fx uraciler. Indgår desuden i en række processer af både industriel og videnskabelig betydning.