Acetanilid, C6H5NHCOCH3, N-fenylacetamid, hvidt krystallinsk stof, som fremstilles ved opvarmning af anilin med fx eddikesyreanhydrid. Anvendes som mellemprodukt i farvestof- og medicinalindustrien, bl.a. ved fremstilling af sulfapræparater.