Acephalus, uden hoved eller misfoster uden hoved; om kristen gruppering se også akefaler. Ordet er fra græsk akefalos, med elementerne a- og kefale 'hoved'.