Accrescitiv, (af lat. accrescere tage til, af ad- + crescere vokse), forstærkende.