Accounting system, (eng.), inden for it internt overvågningssystem i en computer.