Accompagnato, accomp., (it.), inden for musik med akkompagnement; det modsatte af secco.