Acclamatio, romersk politisk fænomen, der især blev benyttet i kejsertiden. Folket kunne offentligt gennem bifalds- eller mishagsytringer give sin mening til kende om en bestemt politik eller beslutning. Acclamatio forekom især i amfiteatret og var normalt tiltænkt kejseren. Se også Romerriget.