Accidenstrykkeri, trykkeri, der beskæftiger sig med mindre arbejder (cirkulærer, blanketter o.l.).