Accentuation, (af fr. accentuation), betoning; eftertryk; det at forsyne med accenttegn.