Acanthoder, ( af gr. akantha 'torn'), de tidligste fisk — og dermed hvirveldyr — med kæber. Navnet hentyder til de kraftige pigge foran ryg-, bryst- og bugfinner; hos nogle former sad de parvis langs bugen. Fiskene var 5-200 cm og var enten planktonædere eller rovdyr; de sidste havde ofte kæbetænder siddende i spiraler som hos hajer. Acanthoderne levede fra Silur til Perm; først i saltvand, men fra Devon også i ferskvand. Forsteninger findes ofte som isolerede skæl, tænder eller pigge — på Grønland findes de i aflejringer fra Silur, Devon og Perm.