Abyssalslette, abyssal slette, vidtstrakt slette i dybhavet, som reglen beliggende på dybder mellem 3000 og 6000 m, dækket af velsorteret og meget finkornet sediment eller usorteret groft materiale. Dækker mere end halvdelen af jordens overflade.