Abuli, (gr. abulia ubeslutsomhed), inden for psykologi sygelig mangel på vilje.