Abstention, (af lat. abs- + tenere holde, beholde), arveafkald.