Absorptans, α, mål for graden af absorption af lys. Et legeme eller et stof, som belyses, vil reflektere en del af den indfaldende lysstrøm og absorbere en del. Absorptansen α defineres som forholdet mellem den absorberede lysstrøm og den indfaldende lysstrøm, og den angives i decimaltal eller i pct. Ved farvede materialer afhænger absorptansen af den spektrale sammensætning af det indfaldende lys. I så fald angives den spektrale absorptans.