absolutte reklamationsfrist

Artikelstart

Den absolutte reklamationsfrist for forbrugeren ved reklamation ved mangler ved den købte vare, er to år efter dansk køberet.

Reklamationsfristen i forbrugerkøb

Har forbrugerkøberen ikke inden to år efter salgsgenstandens overgivelse meddelt sælgeren, at han eller hun vil påberåbe sig en mangel, kan forbrugerkøberen ikke senere gøre den gældende, medmindre sælgeren har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid, eller har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

Fristen på to år gælder både ved kvalitetsmangler som kvantitetsmangler.

Den 2-årige reklamationsfrist løber fra varens levering til forbrugerkøberen eller monteringens færdiggørelse og ikke fra fakturadatoen, som nogle erhvervsdrivende anfører i deres standardvilkår. Det er forbrugerkøberen, der har bevisbyrden for købstidspunktet i relation til rettidig reklamation. Om bevis for køb ved bortkommet købskvittering, er det efter Forbrugerklagenævnets praksis tilstrækkeligt for at løfte bevisbyrden for køb, at forbrugeren kan fremlægge et kontoudskrift.

Efter udløbet af reklamationsfristen mister forbrugeren retten til at gøre en mangel gældende, medmindre der foreligger en indeståelse (garanti) fra sælgers side, eller denne har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

En reklamation afbryder en gang for alle den absolutte reklamationsfrist i Købelovens § 83, således at forbrugerens mangelsindsigelser herefter alene er underlagt dansk rets almindelige forældelsesregler.

Den absolutte reklamationsfrist indebærer, at en forbruger, der vil påberåbe sig en mangel, skal give meddelelse til sælgeren inden udløbet af fristen på de 2 år. Reklamationsfristen gælder til og med årsdagen.

Reklamationer over mangler ved en vare skal altid kunne fremsættes over for sælgeren af varen og ikke over for fabrikanten, producenten eller importøren m.fl..

Ved reparation af varen

Er en vare først én gang repareret, indtræder forældelse med hensyn til den pågældende fejl ved reparationen, derefter som udgangspunkt først efter 3 år, da selve reparationen er en tjenesteydelse, som ikke er omfattet af Købelovens bestemmelser. Forældelse for selve reparationen reguleres af Forældelsesloven. Vælger sælgeren at levere kunden en ny vare magen til i stedet for at reparere varen, løber der en ny garanti/reklamationsperiode for hele varen svarende til den, der blev givet ved købsindgåelsen.

Reklamationsfristen i handelskøb og internationalkøb

I handelskøb gælder der en 2-årig deklaratorisk (fravigelig) reklamationsregel ved mangler ved varen, se Købelovens § 54. Ved internationale køb i medfør af CISG (artikel 39, stk. 2) gælder da også en absolut deklaratorisk reklamationsfrist på 2 år.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig