Absolut kumulation, princip for strafudmåling ved flere lovovertrædelser, begået af samme person.