Absolut konstruktion, sætningsled, der bruges uden formelt markeret tilknytning til resten af sætningen, fx drikkepenge iberegnet i sætningen: Det beløb sig til kr. 978,00, drikkepenge iberegnet. En absolut konstruktion fungerer adverbielt i den overordnede sætning, har typisk sætningslignende opbygning, men indledes ikke af en konjunktion eller præposition; verbalet er infinit og har som regel tilknyttet et subjekt. I dansk er absolutte konstruktioner forholdsvis sjældne, men hyppige i fx latin.