Absolut, som gælder ubetinget; er uafhængig af ydre forhold. Modsat relativ.