Absentation, (lat. absentatio af adj. ab-sens 'fra-værende'), en militærpersons ulovlige fravær. Se også militær strafferet og retspleje.