Abrogation, (af lat. abrogatio), afskaffelse; fuldstændig ophævelse (af love).