Abrachi, (gr., af a- + brachion arm), medfødt hel el. delvis mangel på arme.