Aborre, Perca, fiskeslægt med to arter i aborrefamilien. Den europæiske aborre, Perca fluviatilis, findes i det meste af Europa og Nordasien. I Danmark forekommer den i søer og åer samt i brakvand. Den kendes på sin grønlige krop med 5-7 mørke tværbånd og de kraftige pigstråler i forreste rygfinne og forrest i gatfinnen. Aborren er en rovfisk. Den leger (gyder) om foråret, når vandtemperaturen er 7-8 °C. Æggene lægges i et bredt, klæbrigt bånd blandt vandplanter. Fra danske vande kendes aborrer på op til 2,5 kg. Den er en velsmagende fisk. Den amerikanske aborre, Perca flavescens, er mere gullig og bliver ikke så stor.