Abondance, (fr., jf. abonder findes i overflod, af lat. abundare gå over sine bredder, have i overflod, af ab- + unda bølge (sb.)), overflod.