Abolitionisme, bevægelse for afskaffelse af fængselsstraf, evt. for afskaffelse af straf overhovedet. Abolitionisme har fra slutningen af 1960'erne vundet terræn i Europa og USA. Skandinaviens mest kendte fortaler for abolitionisme er den norske retssociolog Thomas Mathiesen (f. 1933), hvis bog Kan fængsel forsvares? (1988) nævner fængslers inhumanitet, ineffektivitet og samfundsmæssige skadevirkninger. Mathiesen mener ikke, at fængsel som straf har nogen indvirkning på hverken den generelle lovlydighed i samfundet eller den enkelte fængsledes lovlydighed.