Ablegation, (af lat. ablegatio bortsendelse), bortvisning; sendelse.