Ablatio, (lat., jf. ablatum af auferre bære bort, bringe væk, af ab- + ferre bære), inden for medicin bortskæring af et lem.