Abjurere, (af lat. abjurare fralægge sig ved ed, ab- + jurare sværge, aflægge ed), frasværge.