Abjicere, (af lat. abjicere bortkaste, af ab- + jacere kaste), forkaste; foragte.