Abiotisk, (gr. a- + biotisk), ikke-levende; uorganisk.