Abiogenese, (gr. a- + bio- + -genese), organisk livs opståen af uorganiske stoffer.