Aberratio ictus, (lat. 'afvigelse, forrykkelse af slag, stød, hug o.l.'), juridisk betegnelse for, at en handling får andre følger end den tilsigtede, fx at et skud ikke rammer den, der sigtes på, men en anden. Der straffes både for forsøg på drab i relation til den, der blev sigtet på, og for uagtsomt drab i relation til den person, der blev ramt.