Abelitter, (af Abel), kristen, gnostisk sekt i Nordafrika i 300-t. Abelitterne skulle med Abel som forbillede være gifte, men leve kønsligt afholdende; sekten videreførtes ved adoption af børn udefra.