Abduktor, (af lat.), inden for anatomi muskel, som bevæger et lem udad.